دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

به گل نشستن عربستان سعودی و ائتلاف آنعربستان سعودی
عربستان سعودی

در یمن ، یک سال جنگ برای هیچ

عربستان سعودی و متحدانش درشکست دادن جنبش حوثی که همچنان پایتخت یمن، صنعا را کنترل می کند، درمانده اند. درحالی که دیپلوماسی درجامی زند، خسارات ناشی از درگیری افزایش می یابد و کشور فاجعه ای انسانی را تجربه می کند.

عربستان سعودی

به گل نشستن عربستان سعودی و ائتلاف آنمنبع : علمی ، فرهنگی ، سیاسیبه گل نشستن عربستان سعودی و ائتلاف آن
برچسب ها : عربستان سعودی


مطالب مرتبط